Excerpt for Şeytan ve İnsan by , available in its entirety at Smashwords

Şeytan ve

İnsanİbrahim SARI

Şeytan ve İnsan

Copyright © 2017, (İbrahim SARI)

Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen çoğaltılması veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.

BİRİNCİ BASKI: 2017

Yayınevi Adresi:

NoktaE-Book Publishing

Aşağı Pazarcı Mah.1063 Sokak.No:7

Antalya / TÜRKİYE

Iletişim: noktaekitap@gmail.com

Web:http://www.noktaekitap.net

Bu kitabın tüm hakları ve sorumluluğu İbrahim SARI’ya aittir..

Kapak: NOKTA E-KİTAP

Yayınlayan: NET MEDYA YAYINCILIK

Nokta E-Book International Publishing

GİRİŞ

İblisin soyunu üretmesi ve kendinden şeytan soyunu oluşturması hakkında 2 rivayet vardır. Birincisi kendini aşılayarak (ilkah yoluyla); diğeride cin soyundan bir eş edinerek (eşi şeytane) onun yumurtlamasından şeytan soyunu oluşturmuştur. İblisin arşı denizin üzerindedir. Şeytanları oradan gönderir ve yönetir. Onlarda insanları Allah yolundan çıkarmaya çalışırlar. Şeyatanın en önem verdiği şey; insanların aile düzenini bozup, eşleri birbirinden ayırmaya çalışmasıdır. Şeytanın en sevdiği, Allah'ın en kızdığı şey; erkeğin erkekle, kadının kadınla ilişkiye girmesidir. Şeytan yer yüzüne inince İşim ne olacak dedi = Senin işin sihirdir.BUYRULDU

Ne okuyacağım dedi = Şiir Yemeğim nedir dedi = Her mundar et ve Allah'ın ismi üzerine anılmamış herşey Yurdum = Hamam Meclisim = Çarşı ve pazar Müezzinim = Zurna Ezanım = Çalgı Avım ve Tuzağım = Kadınlar Peygamberim = Kahinler Sözüm = Gıybet ve yalan Kitabım = Vücuda yaptırılan dövme Şeytanın kühlü ve yalayışı vardır. İnsana kühl sürdüğünde insanın gözleri ağırlaşır. İnsanı yaladığında dili kötü söyler. Şeytanın kaşığı ve sürmedanlığı vardır. Kaşığı yalan, sürmedanlığı zikir anında uykudur.

Şeytan insanları; cimrilik, hiddet ve sarhoşlukla sapıttırır. Kişi zenginde olsa şeytan ona mallarını az gösterir, başkalarının malına göz diktirir, onu cimriliğe alıştırır. Kişi hiddetlenip, öfkeye kapılınca, şeytan onu çocuk oynatır gibi oynatır. Kişi Sarhoş olunca şeytan onu kolayca isyana çeker. Öfke anında şeytan insanın sırtını yere getirir. İnsana sonradan pişman olacağı şeyleri yaptırır. Şeytan, İnsanı yenmek için; sakin olduğu zaman kalbine otururum.

Kızdığı zaman uçup kafasına konarım der. Öfke şeytandandır, şeytanın silahıdır. Öfke anında insan euzu besmele çekerse, abdest alırsa öfkesi geçer. Şeytanın arzusu öfkelenmiş kişiye sonradan pişmanlık duyacağı sözü söyletmek, davranışta bulundurmaktır. Cemaat ve mescidden ayrılmayan kişi şeytandan uzak olur.

Şeytan ölüm anında müslümana birşey yapamadığında, onu imanından çeviremediğinde çok şiddetli ağlar. Şeytan insanın her işinde hazır bulunur. O yüzden bir işe başlanılacağı vakit euzubesmele ile (Allah'a sığınarak ve Allah'ın ismini anarak) başlanılmalıdır. Bu sayede şeytan uzaklaştırılır. Bir işte acelede şeytandandır. Namazdayken şeytan namaz kılanın yanına gelir. Kişinin namazdan ayrılmaması onu kızdırır.

Abdest bozuldu hissini vermek için kişinin dübürüne üfler. Bu durumda yellenme olmadıkca, ses duyulmadıkca namaz bozulmaz. Namazda uyuklamak ve aksırmak şeytandandır. Şeytan insana 3 yönden yakalar.

1)İnsan öfkelendiği zaman (şeytanın gözleri, insanın gözlerinde; vesveseside insanın kalbinde olur)

2)İnsan savaşacağı zaman(Savaş anında insanın yanına gelerek;senin malın, mülkün ve ailen var, vazgeç savaştan diyerek iğva verir)

3)İnsan mahremi olmayan kadınla başbaşa kaldığı zaman(şeytan araya girer yapacağını yapar)

İnsan 3 şeyden sakınmalıdır

1)Sadaka verirken beklemekten(sadaka vereceksen hemen ver. Çünkü biraz bekledinmi şeytan, insanı sadaka vermekten caydırır)

2)Allah'a verdiğin sözü geçiktirmekten(Allah'a verdiğin sözü mutlaka yerine getir. Çünkü şeytan hemen gelir, aklına girer ve verdiğin söze muhalefet ettirir.)

3)Yabancı(mahremin olmayan)kadınla başbaşa kalma (Çünkü şeytan seni saptırır)

Çok yemek yemekte şeytandandır.

Çok yemek yiyen kişiye ağırlık çöker ve uyku ağır basar.

Böylelikle insanı bazı ibadetleri yapmasından alıkoyar.

Şeytanın insanlar arasında en çok sevdiği cimri mümin dir.

En nefret ettiği ise cömert fasık tır.

Çünkü mümin cimriliğiyle şeytana yapacak iş bırakmamıştır.

O zaten kendine cimriliğiyle yapacağını yapmıştır. Fakat cömert olan fasık insanı Allah cömertliğinden dolayı affeder diye korkar.

Şeytan dünya ile beraberdir. Mal ve servet sevdasıyla insanı yanıltır. Nefsin arzularını insana hoş ve güzel gösterir. İnsanı şehvete yönlendirincede peşini bırakmaz. İnsan yaratıldığı zaman, kendine yararlı şeyleri elde edebilmesi için şehvet verilmiştir. Kendine yapılan saldırıları önleye bilmesi içinde öfke verilmiştir. Akılda bir terbiyeci gibi yararlı olanı alması, zararlı olanı bırakması için verilmiştir. Şeytanda sırf insanı saptırmak, yoldan çıkarmak ve luzumsuz işler yaptırmak için yaratılmıştır.

Rivayetlere göre: Allah ın düşmanı iblis kuyruğunu kıçına sokarak 7 yumurta yumurtlamıştır. Bu 7 yumurtadan insanları saptıracak 7 şeytan meydana gelmiştir.

Birincisi Medhes dir. Bozuk arzulara saptırmak için alimlerle uğraşır.

İkincisi Hadis’tir. Allah'ı unutturmak ve namazda esnetmek, etrafa baktırmak, uyku getirmek için; namaz kılanlara müvekkildir.

Üçüncüsü Zelniyun dur. Sokaklarda görevlidir. Sokak ve pazarlarda olanlarla uğraşır. Onlara tartarken eksik tartmayı, hile yapmayı, satarken malını övüp methetmeyi emreder.

Dördüncüsü Beter’dir.Belaya yakalanmış kimse ile görevlandirilmiştir. İnsana beddua etmeyi güzel gösterir. Bu musibetten elde edilecek sevabı yoketmeye çalışır.

Beşincisi Menşut’tur. Yalan haber veren, söz taşıyan, gambazlık yapan kimselerle görevlidir. İnsanı günaha sokmak için böyle şeyleri yapması için emreder.

Altıncısı Vasim’dir. Erkek ve kadınların şehvetleriyle uğraşır. Zina ve livata yapmaları için uğraşır.

Yedincisi Eur’dur. Hırsızlık işleriyle görevlidir. İnsana hırsızlık yaptırmak için uğraşır.

İblisin (kabkab) adında bir şeytanı vardır. Onu insanların başına bela kılar.

Abdest alırken vesvese veren şeytanın adı velehan dır. Namaz kılarken vesvese veren şeytanın adı hanzeb dir.

Musubet ve felaket anlarında; insanları ağlatmak, feryat ettirmek, elbiselerini yırtırmak, yüzlerini ve dizlerini dövdürmek için görevli sabr adında şeytan vardır. İnsanlara zina yaptırmakla görevli şeytanın adı aver dir. İnsanlara yalan söylettirmekle görevli şeytanın adı mes'ut tur.

Kişi ile eve giren, ev halkına karşı, ailesine karşı kişiyi kışkırtan; lüzumsuz yere hücum ettirip evde huzursuzluk çıkartmakla görevli şeytanın adı dasim dir.

Çarşı ve pazarlarda insanlara musallat olan, bayrağını çarşıya diken şeytan da zilenbur dur.

Şeytanın insanı aldattığı ve vesvese verdiği hususlar:

1)Küfür,Allah ve Resulüne asi(karşı )gelme ve şirk mertebesi

2)Bidat mertebesi (Bidatın zararı dinedir.Bidat şeytanın arayıpta bulamadığı şeydir. Çünkü günahdan tövbe edilip, dönülür.Ama bidattan dönülünmez)

3)Büyük günahlar

4)Küçük günahlar

5)Sevab ve ikabı olmayan uğraşılar

6)Faziletli amelden az faziletlisine sevk etmeye çalışmak

Şeytan insanı saptırmak için 10 kapı açar ve oralardan yaklaşarak saptırır.

1)Kibir kapısı

2)Gösteriş ve insanların övgüsü kapısı

3)Haset kapısı

4)Hırs ve kötü zan kapısı

5)Rahatlık ve bolluk isteği kapısından

6)Hayat ve uzun emel kapısından

7)Tamah kapısından

8)Cimrilik kapısından

9)Kendine ve yaptığı iyiliklere güvenme kapısı

10)Din kardeşlerini hafife alma,küçümseme ve onlara saygısızlık kapısı İblisin annesi Bikr dir.

Babası da İkr dir. İblisi geçen günler ihtiyarlatır, fakat sonra yine 30 yaşına gelir. Şeytan, Besmele çekilmeyen sofraya oturur ve yemek yiyenlerle birlikte oda yer. Şeytan sol eliyle yer ve içer. Kırmızı rengin şeytanın ziyneti olduğu söylenir. Her insanın bir şeytanı vardır. O şeytan, insanı sürekli Allah yolundan alıkoymaya çalışır. Şeytan yaptığı 5 davranış yüzünden huzurdan kovulup,lanetlendi.

1)Günahını kabul etmedi

2)Pişmanlık duymadı

3)Tövbe etmedi

4)Kendini isyan ettiren nefsini kınamadı

5)Allah'dan umudunu kesti. Şeytanı; kibri ve gururu mahvetmiştir.

İblis; Adem'e A.S. verilen üstünlüğü kabul etmeyerek, kendine emredileni yapmamış ve Allah'a isyan etmiştir. İblis kendini üstün görerek, kibirlenmiş ve büyüklük taslamaya kalkışmıştır. Böylece lanetlenmiş ve ebedi cehennemde kalmayı haketmiştir.

İblis tövbe etmeyip; insanlığa ve Allah'a hasım olmayı tercih etmiştir. Bir rivayete göre Şeytanın boynuzları vardır. Güneş; bir şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve bir şeytanın iki boynuzu arasında batar. Siyah köpeğinde şeytan olduğu söylenir. Ramazan ayında şeytanlar ve cinlerin azgın olanları zicire vurularak bağlanır.

Şeytan, insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır. Çocuğun doğarken ağlaması; şeytanın çocuğa dürtmesi ve dokunmasından olduğu söylenir. Gece insan uyuyunca şeytan; insanın başı arkasına 3 düğüm bağlar. O kişi uyanıp Allah'ı anarsa bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür.

Kalkıp namaz kılarsa tüm düğümler çözülür ve sabaha huzurlu ve neşeli olur. Fakat yatıp uyur ve hiçbir şey yapmazsa, sabaha gönlü kirli ve uyuşuk bir şekilde olur. Kötü rüyada şeytandandır. İnsan esnediğinde, eliyle ağzını kapatmadığında şeytan girer.

Kişi uykudan uyandığında burnunu temizlemesi tavsiye edilir. Çünkü şeytanın o sırada insanın genzinde olduğu rivayet edilir. İnsan namaza durduğunda şeytan gelir ve namazı karıştırır. O kişi kaç rekat namaz kıldığını unutur ve namazda dünya işlerini düşünmeye başlar.

Bu durumda insan oturur vaziyette iki kere secde etmelidir veya sol yanına dönüp 3 defa euzu besmele çekmelidir.

Unutma ve unutkanlıkta şeytandandır. İnsanın kalbi iyi olursa bedende iyi olur. Bozuk olursa bütün bedende bozulur. Çarşı ve pazarlar şeytanın savaş yeridir. Şeytan yalamayı sever. Yemekten sonra eller ve ağız yıkanmalıdır. Gece kapılar kilitlenmeli ve yemeklerin üzerleri kapatılmalıdır.

Üstünde yatılmayan ve üzeri açık olan, örtülü olmayan yatakta şeytan yatar. Kişinin bir kısmının güneşte, bir kısmının gölgede kalacak şekilde oturması şeytan oturuşu diye adlandırılır. Bunun nedeni şeytanın istırahat ettiği yerin gölge ile güneş arası oluşudur. İnsanın ölüm anında şeytan; o kişinin daha önce ölmüş ana-babası veya akrabaları kılığında görünerek imanlı ölmesini engellemeye çalışır.

Aldatamadığında çok şiddetli feryat edip,ağlar. İlk kıyas yapan şeytandır.

Kendini Adem A.S.ile kıyaslamıştır. İlk şarkı söyleyende şeytandır. İblis 4 defa çığlık atmıştır.

1)Lanetlendiği zaman

2)Huzurdan kovulup, yer yüzüne indiği zaman

3)Hz. Muhammed S.A.V.peygamber olduğu zaman

4)Fatiha suresi nazil olduğu zaman.

Şeytan zengini 3 şeyle kandırır.

1)Zengine israf yolunu açar.(böylece zengin malını yerinde harcayamaz)

2)Daha çok mal için kalbini arzuyla doldurur. (böylece hakkı olmayan yollardan mal kazanmaya çalışır)

3)Zengine malını güzel gösterir(böylece zengin malının hakkını vermez).

Şeytan insanı fakir olmakla korkutur. İnsana cimriliği ve sadaka vermemeyi telkin eder. Namaz vakti gelince iblis, şeytanları dağıtır ve namazlarında insanları meşgul etmelerini ister.

Şeytan gelir ve namaz vaktini geçirmesi için, insanı meşgul edecek yollara sevkeder. Bu olmazsa namazını karıştırmaya çalışır ve dualarında eksik yapması için insanı meşgul eder. İblis; insan kendini beğendiği zaman, amelini çok bulduğu zaman ve günahını unuttuğu zaman, insana galip gelir. Acele iş de şeytandandır. Bir işe acele etmek ve acele kılınan namazda şeytanın vesvesesi sonucudur.

Şeytan; insan ve cinlerdende bazı kimseleri kullanarak diğer insanların üzerine yollar. Bunlar fitne ve vesveselerle yanıltıp, kışkırttığı insanlardır. Bunlara insan ve cin şeytanları denilir. İnsanın kalbinde, Allah inancı sadece sözde kalmışsa veya Allah'a inancı yoksa artık o insan şeytandan farksızdır. Böyle bir insan şeytanın kuklası ve onun yardımcısı olma yoluna girmiştir. Bu insanlar toplumda şeytanın vazifelerini görmeye ve insanları Allah yolundan saptırmaya başlarlar. Toplumda; fitne,fesatlık,zulum ve maddi hırs gibi kötülükler onların yardımlarıyla artar ve çoğalır. İçki, kumar ve falcılık şeytanın pis işlerindendir. Bu sayede şeytan(içki, kumar ve falcılıkla) insanlar arasındaki ilişkileri bozar ve kin, düşmanlık üretir. Faiz dinimizce haramdır.

Çalışmadan, emek harcanmadan kazanılan paranın hayrı olmayacağı gibi, faizle kazanç sağlayan kişinin kazancındada hayır ve bereket olmaz. Çok kazanıyor gibi görünsede bir zaman sonra tüm kazancı ve elindekiler kaybolur gider.

Şeytan faizi insanlara hoş gösterir. Değişik isimler altında faizi mübah göstermeye çalışır. Kişi evine girerken besmele ile girerse ve yemektede besmele çekerse; iblis yanındaki şeytanlara; size burada kalıp, gecelemek ve yiyip, içmek yokdur der.

Kişi evine girerken besmele çeker, fakat yemek yerken çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara; yemeğe kavuştunuz ama burada kalmanız ve gecelemeniz mümkün değildirder. Kişi eve girerken ve yemek yerken besmele çekmezse; iblis yanındaki şeytanlara ; yemeğede, burada kalıp, yatmayada yetiştinizder. Şeytanın yemesi ve içmesi konusunda; gerçekten yeme içme olur diyenlerin yanında, bunun koku ve koklayarak yaptığını rivayet edenlerde vardır. Her iki durumda da sofradan bereket kalkacağı gibi, eksilmede olur.

Şeytan insanın her yaptığına ve her ibadetine müdahelede bulunur. İman kalesi olan kalbi bozarsa, insana sahip olur ve insanı istediği gibi yönetir ve kullanır. Şeytan, insanı kandırmak için her yola başvurur.Bunlardan bazısı; yalan söylemesi ve bolca yemin etmesidir. Şeytanın insan üzerinde zorla yaptırım gücü yoktur. İnsanın şüphe içinde kalmasını sağlar.

Şeytan riyakar dır. İnsanın; kendini beğenme, beğendirme, başkalarının güvenini ve rızasını kazanmak için iş yapma ile ibadetleri menfaate dayalı görüntü vermeye çalışmada şeytanın işidir. Şeytan edebiyat ve felsefe yapar. İnsanı küfür ve dalalet gibi yanlış yollara sürüklemek için edebi sözleri ve felsefe yorumlarını kullanır.

Şeytan vesvese yoluyla verdiği umut ve telkinlerle günah ve kötülükleri süsleyip, insana güzel gösterir. Şeytan insanın düşmanı ve kötü bir arkadaşıdır. Kafirlerinde dostudur. İnkarcılar ve onlara yardım edenler,insanı saptırmaya yönelik çalışmalar yapanlar, şeytanın emeline hizmet edenler (böyleleri) şeytanın yardakcılarıdır. Şeytan Kur'an dan uzak duranlarında dostudur.

Kur'an a uyan kurtulur, uymayan şaşırıp, hüsrana uğrar. Kur'an insanlara doğruyu gösteren en iyi rehberdir. Kur'an ı okumak, anlamak, anladığını yapmak ve yaşamak görevimizdir.

Şeytana yaklaşan Allah'dan uzaklaşır.

Şeytan insanı her yönden görür ve aldatmaya çalışır. İnsana zayıf olduğu yönden, noktadan yaklaşır ve buradan sokularak kandırmayı hedef alır. İnsan uyanık olur ve açık vermezse şeytan insana bir şey yapamaz.

Şeytan zaaflarına düşkün olan kişileri, telkin ve vesveseleriyle kötülüğe sevkeder. İnsan günah ve haramdan uzak durursa şeytanın aldatmaları sonuçsuz kalır.

Şeytan insanın vücuduna girer, damarlarına, beynine kalbine nüfuz eder. İnsanı saptırmaya ve hastalıklara sebep olur.

Şeytan daha çok; kendini beğenen, kusursuz sanan kişilere, münafıklara, inkarcılara, dindarlarla alay edenlere,günaha girmede sakınca görmeyenlere, haram yiyen ve haram işleyenlere, şeytandan Allah'a sığınmayanlara, şeytandan medet ve yardım umanlara, kahin, büyücü, medyum ve falcılara, yalan, iftira ve isyan halinde olanlara, Allah'dan başka varlıklara tapanlara, Allah'ı unutanlara, ihlas ve samimiyetten uzak, yoksun olanlara, Allah ve Resulüne düşman olanlara gelir.

Onları bulundukları durumda kalmaları için iknaya çalışır.

Ölünceye kadar bu kişilerin peşini bırakmaz. Onların Allah'a yönelmelerini engellemeye çalışır.

Şeytan ayrıca inanan ve iman sahibi dindar kişilerlede uğraşır. Hatta inanç sahibi kişilere daha çok önem verir.

Çünkü diğerlerini aldatmak onun için kolaydır, onlar Allah'ı unutmuşlardır. Onlarla istediği gibi oynar, istediği yöne sevkeder.

Fakat iman sahibi olanları dinden soğutmak ve şüphe içersinde bırakmak zordur. Bunun için tüm gücüyle çalışır. Onları saptırmak içinde çeşitli yollar dener.

Kimini şeyh yarışmasına, kimini peygamberlik iddiasına, kimini paraya pula, üne, kimini baş olmaya, kimini makam mevki sevdasına, kimini ibadette üstünlük yarışına, kimine diğer insanları hor gösterip, kendini büyük görmeye, kimini dünya sevdasına sevketmeye, dünyaya müptela etmeye, kimini dinden soğutup, nefret etmesini sağlamaya uğraşır.

Şeytanın en çok korktuğu; euzu besmele ve arif insanların kalblerindeki marifet nurudur. İnsan arifler derecesine çıkıncaya kadar ( takva sahiplerinin Allah'a sığınmaları gibi ) euzu besmele ile Allah'a sığınmaları gerekir. O dereceye çıktıktan sonra kalbteki nur şeytanın tesirini ortadan kaldırır. Şeytanın aldatmasına kapılmamak ve tuzağına düşmemek içinde Kelimei Tevhit ve Allah'ı anmak gerekir. Şeytan azaba sebeptir. İnsan La ilahe illallah derse ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederse, şeytan onun yanına yaklaşamaz.

Kişi şeytandan uzak olabilmek için; takva üzere bulunmalı, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmalı, euzu besmele ve kelimei tevhidden uzak olmamalıdır. Şeytan, kıyamet günü, firavun,karun ve haman la beraber ebedi cehennemde azap içinde kalacaktır. Adamın biri, iblisi gördüğünde; ne yapmam lağzımki senin gibi olayım der.

Şeytan şaşırır ve benim gibi olmak istiyorsan; namazı bırak, yalanda olsa, doğruda olsa her sözünde yemin et der. Şeytanla mücadele kalb ve imanla olur. Kazanırsan; ebedi cennette kalmakla ve Allah'ın C.C. Cemali ile mükafatlandırılırsın. İnsan ölünceye kadar nefis ve şeytanla mücadele etmek durumundadır. Kalbe iki şey gelir. Kalbe bir melek tarafından olup; daima iyiliği ve Hakk ı kabul etmeyi ihtar eden düşünceler.

Diğeri şeytan tarafından olup; dima kötülüğü ve Hakk ı yalanlamayı bildiren, iyilikten ve iyi işlerden men eden düşünceler gelir. Şeytan insan kalbine sürekli vesvese verir.

Kalbe gelen düşünceler 6 çeşittir.

1)Akıldan gelen düşünceler

2)Ruh dan gelen düşünceler

3)Melekten gelen düşünceler

4)Şeytandan gelen düşünceler

5)Nefsden gelen düşünceler

6)Yakıni gelen düşünceler

(bu düşünceler Allah tarafından evliya içinde secilmiş kullarına gelir.)

KARI-KOCA ARASINI AÇMAK ŞEYTANIN İŞİDİR.

Şeytanın en sevdiği ve en önem verdiği şey karı koca arasını açıp aile düzenini bozmaktır. Fitnesi en büyük olan kişi, şeytana daha yakın olur. Eşler arasında ayrılma sebebi günümüzde maddi imkansızlıklara dayandırılsa da bunun altında şeytanın vesvesesi vardır.

Eşler arasında ayrılma sebepleri sihir yüzünden birbirlerini kötü görmeleri, ahlaki yönden kötü görmeleri ve bağlanmaları şeklinde de olabilir. Fakat her geçimsizlik, büyü ve sihirle olmayacağı gibi mutlaka şeytanın fitnesi ve vesvesesiyle meydana gelir. Bağlanmak sihrin bir bölümüdür. Bağlamayı yapan büyücü bunu şeytanın ve cinlerin yardımıyla yapar. Bu çok çeşitli yöntemlerle olur. Sihir ve büyü sebebi ile şeytan insana musallat olup, şeytan beyni etkiler. Bu sayede inasanın beyin sinirlerinde karışıklığa yol açar.

Cinsel münasebet olmaz. Diğer bir yöntem; cinler kadının cinsel organının işlevini önler, ilişki gerçekleşmez. Kişi normalde kuvveti olduğu halde karısına yaklaştığında o imkanı bulamaz. Yada karşısındakini çok çirkin görür, bunu eşleri ayırmak için görevlendirilen cin yapar. O eşler arasında çirkinlik ve nefret hislerini meydana getirir.

Çiftler arasındaki ilişkide bu sayede ortadan kalkar. Bazen kadına yapılır, kadın kasılır ayakları açılmaz. Bazende ilişki sırasında acı hissi duyar. Eş acı çekmeye başlayınca ilişkiye girmekten kaçınır. Çoğu zamanda uyku hasıl olur. Kişi gözünü açamaz hale gelir. Ya bir tarafta, yada iki taraftada isteksizlik ve umursamazlık başlar. İlişki akla gelecek en son şey olur.

Bazende eşler cinsel münasebetten birşey anlamazlar, hissetmezler bile.

Bu örnekleri çogaltmak mümkündür. O yüzden eşler sevgi ve saygıda birbirlerine karşı kusur etmemeli, itaatkar olmalı, ilgi ve alakayı kesmemelidir. Aralarında çıkan sorunları konuşarak çözmeli, neden nasıl sorularını yöneltmeli ve çözümü birlikte aramalılardır.

Sorun tıbbi ise doktora, psikolojik ise psikoloğa veya konusunda uzman hekime, sihir ve büyüdense onuda bu konularda deneyimli kişilerden yardım almakla aralarındaki sorunları çözmelilerdir. Başkasının ve başkalarının dedikoduları ve sözleriyle hareket etmek yerine, karşılıklı güvene dayalı bir aile kurup, işin aslını bilerek, öğrenerek davranılmalıdır. Çünkü eşler arasında ayrılıkların bir kısmıda dedikodu ve filanca şunu dedi, şöyle söyledi tartışmalarıdır.

Bir diğer nedende şiddet ve geçimsizliktir. Öfke; şeytanın insanlar üzerinde uyguladığı silahlardan biridir.

Eşler arasındaki ilgisizlikte şeytandandır.

Şeytan, kişiyi başka yönlere sevkeder, ona meşgulüyet bulur.

Ön yargıda asla bulunulmamalıdır. Bir soruna anlayışla yaklaşılmalı, gerçeği araştırılmalıdır.

Sevgi ve saygıyı eşler her davranışlarında göstermeli, sözlerine dikkat etmeli ve hakaretten uzak durmalılardır.

Her ailede sorunlar olur. Sorunlar taraflar yatıştıktan sonra, birdaha olmaması için aralarında konuşarak hal yoluna sokmalılardır. Eşler arasında ayrılma nedenlerinin biride; kişinin kendisini eşinden üstün görmesi ve kibirdendir.

Para,kültür,beceri vb. şeyler bakımından eşlerden biri kendini diğerinden üstün görerek ona kötü davranışlar sergiler ve bunu sürekli öne sürer. Karşı tarafın hayatını çekilmez hale getirir.

O yüzden eşler,kibirlenip aralarında üstünlük yarışına girmek yerine, bu durumu paylaşmalı ve birlikte faydalanmalıdırlar.

KARI-KOCA ARASINDAKİ SİHİRLER 4 ŞEKİLDE OLUR.

1)Eşler birbirlerini çok çirkin görürler, birbirlerinin yüzlerini dahi görmek istemezler. Ayrıyken veya yanında değilken büyük bir hasretlik çekerler. Biraraya geldiklerinde kedi-köpek gibi olurlar

2)Muhabbet, sevgi saygı ortadan kalkar. En güzel sözler bile çiftlere kötü gelir. Aralarında konuşma ve sohbet kalkar. İlgi ve alakaları başka şeylere yönelir. Birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranırlar. Televizyon,kitap vb. şeylere dalıp eşlerini unuturlar. Birbirlerine karşı ilgisiz tavırlar sergilerler.

3)Erkek bağlanır(bağlanmaktan maksat cinsel organın işlevini yerine getirememesidir.)

4)Kadın bağlanır

(tıbbi ve psikolojik rahatsızlıklar haricinde sihir ve büyü sonucu bağlı olması)

ŞEYTANIN DÜŞMANLARI:

1)Çok sadaka veren müslüman

2)Tövbesinde sabit kalan tövbekarlar

3)Adil idareciler

4)Dürüst ve doğru sözlü tütcarlar

5)Nasihat eden müslüman

6)Allah'dan korkan alimler

7)Mütevazi zengin

8)Gece namazı kılan müminler

9)Daima abdestli olan müminler

10)Daima Kur'an okuyan hafızlar

11)Merhametli müminler

12)Haramdan sakınan müminler

13)Güzel huylu müminler

14)İnsanlara faydalı olan müminler

ŞEYTANIN DOSTLARI

1)Namaza tembel olan ve ağır davrananlar

2)Hile yapan, aldatan tüccarlar

3)Zekata engel olan kişiler

4)Yetim malı yiyenler

5)Zina yapanlar

6)Uzun emeli olan insanlar

7)Şarkı söyleyen kadınlar

8)Zalim idareciler

9)Kibirli zengin

10)İçki içen kişiler

CİN KOVMA, YAKMA VE KORUNMA HAKKINDA:

1)Cin suresi; cinleri çağırmada ve kovmak için okunur

2)Zilzal suresi; cinleri çağırmada, kovmada ve korunmada okunur.

(Zilzal suresi EŞTATEL e kadar okunur ve 3defa tekrar edilir.)

3)Saffat suresi; ilk 10 ayeti kovma ve korunma için okunur, bir bardak suya ilk 10 ayeti 7defa okunur, suya üflenir. Bu su cin olan yere serpilirse cinler o yerden uzaklaşır.)

4)Tarık suresi; cinlerden korunma ve kovmada okunur. Cinler üzerinde çok etkilidir.

5)Haşr suresinin 21,22,23,24.ayetleri cinler üzerinde etkilidir.

Ayrıca bu ayetler şifa içinde okunur.

6)Ayetekl Kürsi; cinler üzerinde çok etkilidir. Korunma,kovma ve yakmada okunur. Ayetel Kürsi okunup hemen ardından hızlı bir şekilde sürekli Ayetel Kürsinin (vela yeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim) tekrar edilirse cinli ya kaçar yada yanar.

7)İhlas suresi, Felak, Nas, Fatiha sureleri ve Kafirun sureleri korunmak ve cinnileri uzaklaştırmak için okunur.

8)Yasin suresi ( Ve cealne min beyni eydihim seddev ve min halfehum sedden feağşeynahüm fehum la yübsirun) Ayeti cinleri kovmak, hapsetmek ve yakmak için okunur. Gerçek ismi bilinen cinniyi yakmak için 7defa ayet okunarak cinninin ismi bir kağıda yazılarak daire içine alınır ve Yarabbi zulm eden .....isimli cinniyi yak, helak et diye dua edilerek kağıt yakılır. Bir bardak alınarak 3 defa ayet okunur ve bardağın ağzı ve dibi üflenerek el ile sıvazlanır. Bu sayede cinni bardağa habsedilir ve bardağın üzeri kapatılırsa cinli çıkamaz.

9) Cinniyi yakmak için 7 şer defa Fatiha, İhlas, Felak, Nas, Ayetel Kürsi,Tarık, Haşr suresi 21,22,23, 24. Ayetleri,1 defa Saffat suresi tamamı ve 7 defa ezan okunur.

Cinni musallat olan kişinin sağ kulağına bu ayet ve sureler okunursa, cinni ya yanar yada rahatsızlanıp kaçmak zorunda kalır.

10)Fatiha suresi okunarak cinninin yüzüne tükürülürse cinninin yüzü yanar.

11)Cinni olan mekanda Yasin Suresi okunursa o mekandan kafir cinler kaçar.

12)Kuru Haşhaş, çörek otu, üzerlik ve soğan, sarmısak kabukları yeşil bir beza sarılıp dikilerek euzu besmele ile ev veya işyerinin kapı eşiğine konulursa o yere cinler zarar veremediği gibi büyü ve sihir de tesir etmez. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir. Batıl olabilir.)

13)Sirke cinler üzerinde etkilidir, sirkeyi sevmezler. Hatta sirkenin cinlere zarar verdiğide söylenir. Büyü için sürülen domuz ve ayı yağı olan yerler sirke ile silinir. Daha sonrada deterjan ile o yer temizlenir. (cinnilerle uğraşan kişilerin ifadesidir.)

14)Gül suyu, safran, misk, anber ve çeşitli tütsü otları ve kokuları ile gül dalı,elma dalı gibi benzeri şeylerde cinleri etkileme ve yönlendirmede kullanılır.

15)Büyü için yazılan kağıtların akan suya bırakılması söylenir.

Bunun için bir dereye taşa bağlayarak bırakmalı yada derenin içinde bir taşın altına konularak yazıların silinmesi sağlanmalıdır. Kesinlikle çöpe veya ateşe atılarak yakılmaması gerekir. Bu şekilde yapılırsa büyü etkisini göstermeye devam eder.

16)Büyü insanlar arasında ak büyü, kara büyü gibi çeşitli adlarla sınıflandırılarak iyi ve kötü yanlarının olduğu inancı aşılanmak istenir. Büyünün iyisi ve kötüsü olmaz. Büyü ile kişinin kendi iradesi bir şeytana veya cine teslim edilemez. Büyü; kişinin ruh alemini ve sağlığını bozar. Yapan ve yaptıran işlediği büyük küfür yüzünden Allah'ın azabına hem dünyada, hemde ahirette uğrar. (Bu konulara yüzeysel değindim. Bilinçsiz ve korumasız bu yöntemleri denemek kişiye zarar verir. Nasıl bir kediyi köşeye sıkıştırdığınızda, kurtulmak için üzerinize atılıp saldırırsa; cinde kurtulmak için elinden gelen herşeyi yapacaktır.

Hem unutmayın bir insana zarar verildiğinde o kişinin ailesi veya akrabaları intikam almak isterlerse; bir cine zarar verildiğinde o cininde yakınları intikam almak isterler.)

17)İnsan unutmayacağı tek şey hayır ve şerrin Allah dan geldiğidir. Allah'ı unutan insan tüm bela ve musibetler ile saldırılara açık olur.

Allah inancı olan ve Allah'ın yolundan ayrılmayan insana ne cin, ne şeytan, ne insan nede her hangi bir varlık zarar veremez. Cin ve şeytan yada insan zulmüne maruz kalan kişi; önce Allah'a sığınmalı, şifasını ve kurtuluşunu Allah'dan istemelidir. İnsanı Musibetlerden kurtuluşa erdiren şey takvanın yanı sıra namazdır. Bilhassa sabah namazı ve ardından yapılan dua çok önemlidir. Bunun yanı sıra insanlardan hayır duası almakta insanı ;kaza, bela ve musibetlerden korur. Kurtuluş Allah'a imanla mümkündür.İmanlı bir kalbe yaklaşan herşey yanar, kül olur. Peygamber Efendimiz'e SAV.de büyü yapıldığında, Allah Felak ve Nas surelerini indirdi. Bu iki sureyi çok okuyan, namazda ve namaz sonunda okumaya devam eden her şeyin zulmünden kendini korumaya alır. Önemli olan Allah'a olan inanç tır. İnancını kaybeden herşeyini kaybeder. Hacı, hoca birer vasıtadır. Şifa verende,dert verende, derman verecek olanda Allah dır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yanından bir an bile ayrılmayan iki büyük düşmanı vardır. Bu düşmanlar şeytan ve nefis dir. Bu düşmanlardan Allah'a sığınarak kurtulabiliriz.

18)Gece namazıda insanları kurtuluşa erdiren bir ibadettir. Gece yarısından sonra yapılan dua ve ibadet çok önemlidir. Allah katında büyük değeri vardır.

Şunu unutmayalım; insan kendi hasta olur, hastalık acısını kendi çeker, şifası da kendi elindedir. (tanıdığım biri inancın önemini anlatmak için başından gecen bir olayı anlatmıştı. Eşi kalbinden rahatsızmış. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini, ameliyatında çok riskli olduğunu belirtmişler. O kişi ve eşi gercek inanç sahibi insanlardır. Allah'a yaptıkları dua ve Allah'a olan inançları sayesinde o hastalıktan kurtuldular. Bana söylediklerine göre; hasta kişiyi rüyasında ameliyat etmişler ve sen artık şifana kavuştun demişler. Bu olaydan sonra doktora gittiklerinde doktorda duruma inanamamış. Çekilen filim ve yapılan tetkiklerde hastalık bulunamamış. Bir sene ya yaşar ya yaşamaz denilen hasta şimdi torun daha doğrusu torunlar sahibi oldu. Demekki Allah'ın rızasını kazanan kullar hem dünyada hemde ahirette huzur bulmaktalar.)

İNSANLIĞIN DÜŞMANI ŞEYTAN VE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Şeytanın, kafirleri tahrik ederek, İslama ve Müslümanlara karşı kötülük düşünmesini sağlaması ve bu düşüncelerini uygulamalarına zemin hazırlamasıdır. Mesela; Müslümanların canlarını, kutsallarını, mallarını, ırzlarını kendilerine mübah görmelerini sağlayarak, Müslümanlara karşı her türlü vahşiliği, kötülüğü onlara hoş göstermek.

HEMZ: Şeytanın, insanı saralı yaparak ona musallat olması halidir. Bu şeytanın veya kötü cinni nin insanın bedenine girmesiyle kişide meydana gelen sara durumu olarakta açıklanabilir.

HUDUR: Evde şeytanları ve kötü cinleri çeken, bereketi ve melekleri uzaklaştıran şeyleri yapmak. Mesela; resim, heykel, içki gibi şeyleri bulundurmak; içki içmek, zina yapmak, kadınlı erkekli partiler düzenlemek, şeriat dışı davranışlarda bulunmak.

İSTİHVA: Şeytanın insanı ayartmasıdır. Bu da şeytanın, nefislerde heva ve arzulara yönelmesi ile olur.

İSTİMTA: İnsanın ve cinnilerin birbirlerinden yararlanması ve birbirlerini kullanmasıdır. Bunu genelde büyücüler ve sihirle uğraşanlar yapar.

MESS: Cinninin, insanda hakimiyet ve egemenlik kurmasıdır. Bu insanın bedenine girerek olur.

Mesela; cinninin kadının rahmine girerek onunla ilişkiye girmesi, insanın göğsüne, başına, midesine girerekorada yaşaması.

NEFH: Şeytanın, insanı gururlandırması, diğer varlıklara karşı insanın büyüklenmesi ve üstün görmesini sağlamasıdır.

NEFS: İnsanda kötü duygular uyandıran, arzuları arttıran, pis ve kötü içerikli şiir, şarkı ve edebi sözlerdir. Bunlar iyi duyguları ve hisleri ortadan kaldırır.

NEZĞ: Şeytandan, insanı; şüpheye, inanç boşluğuna, fesada ve kötülüğe düşüren bir vesvese türüdür.

TAİF: Şeytanın, insan aklında kötü bir şeyin yapma düşüncesi oluşturması veya ibadet esnasında unutkanlık meydana getirmesidir.

TENEZZÜL: Şeytanın, insanlara dinlerini ve dini öğretilerini unutturarak; insanı küfre ve sapıklıklara yöneltmesidir.

VESVESE: Şeytanın, kötü cin ve insanların; boş şeyleri güzel ve sevimli göstermesi, kötülükleri ve günahları iyi göstermesi ve insanı şüpheye götürmesi biçiminde olur.

SARA: Sara 2 türlü olur. 1)Vücut sıvılarının ve maddenin sebep olduğu sara 2)Şeytan ve kötü cinnilerin insanda meydana getirdikleri sara İnsan beyni, elektrik benzeri bir enerjiden yaratılmış, güçlü bir manyetik alanı olan bir organdır.

Bu nedenle manyetik alan üreten bir faaliyet, bir başka manyetik alanı etkiler.

Elektriksel bir faaliyet içinde bulunan beyindeki sinir hücreleri, bu faaliyetleri sırasında bir manyetik alan oluştururlar.

Manyetik alan oluşturan bu hücrelere, manyetik alan üreten cinni veya şeytanların zuhur etmesiyle beyin etkilenir ve bu etkilenmenin boyutuna göre çeşitli sara (epilepsi) hastalıkları oluşur.

Kötü cinnilerin insanda meydana getirdiği bazı hastalıklar; durgunluk, cinsel iktidarsızlık, felç, sara, böbrek, beyin ve karaciğer hastalıkları dır.

ŞEYTANIN İNSANI SAPTIRMASI VE HİLELERİ:

1)İnsanlara yalan söyletmek ve yalan yere yemin ettirmek

2)Gıybet ve koğuculuk yaptırmak

3)Talak üzere yemin ettirmek (Talak üzere yemin edilirse erkeğe hanımı haram olur, çocukları da zina çocukları olur.)

4)Namazı ertelettirmek ve namazda insanı saptırmaya çalışmak

a)Henüz vakit var, sora kılarsın vesvesesini vererek namazı vaktinde kıldırmamak

b)Namazda acele ettirerek, çabuk çabuk kıldırmak

c)Namazda sağa, sola bak vesvesesini vererek; namazın sevabından alıkoymak

d)Namazda İmamdan önce rüku ve secdeye vardırıp; İmamdan önce rüku ve secdeden kaldırmak

e)Namazda parmakları çıtlattırmak (kişi namazda parmak çıtlatarak şeytanı tesbih etmiş olur)

f)Namazda kişinin burnuna üfleyerek esnemesini sağlatmak (esnemesi sırasında kişi, eliyle ağzını kapatmazsa; şeytan onun içine girer ve dünya hırsını, dünya bağlarını çoğaltır.

g)Kişiye Namazı bırakması için vesvese verir. (şuan işin var, meşgulsün, sen daha gençsin, ihtiyarlayınca kılarsın, sen hastasın iyileşince veya işin bitince kılarsın, vb. diyerek namazdan alıkoyar)

ğ)Namazda uyuklama ve aksırma meydana getirmek

h)Namazda insanın aklına dünya işlerini getirmek, gözünün önüne resimler getirerek namazı bozmaya çalışmak

ı)Namazda, sen edebi yaramaz iş yaptın, vb. diyerek; kişinin namazda huzurunu bozmaya çalışmak

i)Namazda abdestin bozuldu vesvesesini vererek namazı yarım bıraktırmak

5)Faiz yedirmek ve faiz yemeyi mübah göstermek

6)Cuma Namazını terkettirmek

7)Zina ettirmek


Purchase this book or download sample versions for your ebook reader.
(Pages 1-31 show above.)